HJEM | KONTAKT OSS | BLOGG | FACEBOOK ENGLISH
 
 
OM NORSK VISEARKIV
HVA ER EI VISE
OM VISER OG SANGER
PUBLIKASJONER
FORSKNING
BALLADER I NORGE
BIBLIOGRAFI
VISEKATALOGEN
ARKIV OG SAMLINGER
NYHETSBREV
LENKER
Balladar & blue Hawaii

Norske middeladerballader
Melodier

Bind 1: Naturmytiske ballader, legendeballader og historiske ballader
Redaktør: Astrid Nora Ressem
Redaksjon: Elin Prøysen, Ellen Nessheim Wiger og Velle Espeland.

Norsk visearkivs publikasjon 5 / Aschehoug / Norsk folkeminnelag 164. Oslo 2011. 323 s.

Boka kan bestilles fra nettbokhandele, bl.a. her

Med første bind av melodiene til norske middelalderballader har vi nådd en viktig milepæl innen balladeutgivelser i Norge. For første gang blir alle nedtegnede melodier presentert i bokform i en samlet, vitenskapelig utgave. Når verket er sluttført med ytterligere tre bind, vil det inneholde rundt 1200 melodier og et register.

Melodiene har ofte kommet i skyggen av den store mengden innsamlede balladetekster, og mange av dem er aldri blitt utgitt før. Innsamlerne nedtegnet melodier over store deler av landet, og oppskriftene viser stor kreativitet i personlig utforming av sangen.
Til hver note står det opplysning om sanger, samler, årstall og lokalitet.

Første bind, som foreligger nå, inneholder melodiene til de naturmytiske balladene, legendeballadene og de historiske balladene. Melodiene er nedtegnet over en periode på 200 år av samlere som Ludvig Mathias Lindeman, Catharinus Elling, Olav Sande, Rikard Berge og Ole Mørk Sandvik. Nyere utgitte transkripsjoner er også tatt med.
Her finnes ”Horpa” (31 melodioppskrifter), ”Draumkvedet” (16 melodioppskrifter) og ”Falkvor Lommanson” (2 melodioppskrifter), for å nevne noen av de mest kjente.

 

< Tilbake til Publikasjoner

< Tilbake til Ballader i Norge


  Norsk visearkiv © 2007 - e-post: info@visearkivet.no - Telefon: + 47 23 27 63 40