HJEM | KONTAKT OSS | BLOGG | FACEBOOK ENGLISH
 
 
OM NORSK VISEARKIV
HVA ER EI VISE
OM VISER OG SANGER
PUBLIKASJONER
FORSKNING
BALLADER I NORGE
BIBLIOGRAFI
VISEKATALOGEN
ARKIV OG SAMLINGER
NYHETSBREV
LENKER

Tradisjonell sang som levende prosess
Nordiske studier i stabilitet og forandring, gjentagelse og variasjon

Redaktører: Lene Halskov Hansen, Astrid Nora Ressem og Ingrid Åkesson

Norsk visearkivs publikasjon 2 / Skrifter utgivna av Svenskt visarkiv 26

Antologien er utgitt på Novus forlag oktober 2009 og kan bestilles her

Hva skjer når mennesker synger og formidler viser i muntlig tradisjon? Hvordan utfoldes kreativitet og skaperglede i melodi, tekst og framføring? Og hva er forholdet mellom skriftlighet og muntlighet? Dette var noen av spørsmålene forskere, sangere og pedagoger stilte seg i ei uformell arbeidsgruppe som ble dannet i 2005. I denne antologien er noen av temaene som har vært oppe til diskusjon blitt til artikler.
Ti forfattere fra Danmark, Sverige og Norge skriver om ulike aspekter på variasjon i tradisjonell sang - om de uttrykk for stadig forandring, individualitet og kreativitet som i større eller mindre grad finner sted i vokal folkemusikk. Forfatterne representerer både utøverperspektiv, pedagogiske, musikk-vitenskaplige, folkloristiske og litteraturvitenskaplige perspektiv.

Artiklenes ingresser kan leses her

English summaries her

Innhold:

Forord    
Ingrid Åkesson   Variation som röd tråd - en överblick
Velle Espeland   "Vår Gud han har en gammel Ford" - hvordan tekstene forandrer seg
Anne Murstad   Lokk som variasjonsteknikk og emosjonell kommunikasjon
Ingrid Gjertsen "Jeg er en gjest og en fremmed" - Ragnar Vigdal-tradisjon i forskjellige framføringer
Lene Halskov-Hansen At se viserne for seg. En kilde til forståelse af stabilitet og forandring i visernes ordlyd
Olav Solberg Teksten i tradisjonen
Ragnhild Furholt Å gjere visa til si eiga
Astrid Nora Ressem "Og han morede sig selv med sin meddelelse." Sangeren Bendik Sveigdalen, variabilitet og nedtegnelser fra 1800-tallet
Susanne Rosenberg Variation - ett sätt att tänka. Om några sångares variation och analysmetoder för att undersöka denna.
Margareta Jersild Frasen som formel - spår av en gammal variationsteknik?
Forfatteropplysninger  
Felles litteraturliste  

< Tilbake


  Norsk visearkiv © 2007 - e-post: info@visearkivet.no - Telefon: + 47 23 27 63 40