HJEM | KONTAKT OSS | BLOGG | FACEBOOK ENGLISH
 
 
OM NORSK VISEARKIV
HVA ER EI VISE
OM VISER OG SANGER
PUBLIKASJONER
FORSKNING
BALLADER I NORGE
BIBLIOGRAFI
VISEKATALOGEN
ARKIV OG SAMLINGER
NYHETSBREV
LENKER

Norsk by- og bygdesongbokNorsk by- og bygdesongbok

Boka blir ugtitt av Det Norske Samlaget høsten 2007.

Med Norsk by- og bygdesongbok er heimstad-songar frå nord til sør i Norge for første gong samla i ei bok. I dei over 200 songane i boka er det kjærleiken til heim-bygda og heimbyen som kjem til uttrykk. Her finn du hyllestsongar til grenda, øya, dalen og fjordbotnen, til dei små plassane og dei store byane. Dei særeigne by- og bygdesongane har i årevis blitt nytta i allsong ved folkefestar og merkedagar, og framleis er det et liv i denne tradisjonsrike sjangeren. Boka inneheld både eldre og nyare songar, og utvalet spenner geografisk vidt. Kvar song i boka har melodilinje og gitarbesifring, og opplysningar om opp-hav.
Velle Espeland har stått for utvalet i boka, og har også skrive eit lengre forord til samlinga.

< Tilbake


  Norsk visearkiv © 2007 - e-post: info@visearkivet.no - Telefon: + 47 23 27 63 40