HJEM | KONTAKT OSS | BLOGG | FACEBOOK ENGLISH
 
 
OM NORSK VISEARKIV
HVA ER EI VISE
OM VISER OG SANGER
PUBLIKASJONER
FORSKNING
BALLADER I NORGE
BIBLIOGRAFI
VISEKATALOGEN
ARKIV OG SAMLINGER
NYHETSBREV
LENKER

Sangene i våre hjerterSang og velvære

En kartlegging av eksisterende forskning om sangens effekter
Forf.: Anne Haugland Balsnes

Norsk visearkivs publikasjon 3

Boka ble utgitt av Norsk visearkiv okt. 2010 i samarbeid med Sangløftet og Syng for livet. Du kan laste ned pdf-versjonen eller bestille boka direkte fra Norsk visearkiv (100,- + porto).

De siste årene kan det virke som om interessen for effekten av sang har økt i samfunnet, og det har kommet til ny forskning om sangens innvirkning på menneskenes liv og trivsel. En samlet oversikt over denne kunnskapen vil være til inspirasjon for alle som arbeider med sang, og til nytte for de som engasjerer seg i sangpolitikk. Derfor har Norsk visearkiv på vegne av Syng for livet og med støtte fra Sangløftet bestilt en kartlegging av eksisterende forskning innenfor det feltet vi kan kalle sang og velvære. Denne er samlet i rapporten Sang og velvære: En kartlegging av eksisterende forskning om sangens effekter. Rapporten er skrevet av Anne Haugland Balsnes som har doktorgraden i musikk fra Universitetet i Agder/Norges Musikkhøgskole.

Rapporten presenterer resultatet fra 36 norske og internasjonale undersøkelser. Noen av konklusjonene er:

- På det fysiske området kan sangen gi forløsning av fysiske spenninger.

- På det psykologiske/emosjonelle området kan sangen gi følelsesmessig forløsning og redusert stress.

- På det kognitive området kan sangen gi stimulering av kognitiv kapasitet som oppmerksomhet, konsentrasjon, hukommelse og læringsevne.

- På det sosiale området kan sangen gi en opplevelse av kollektiv samhørighet gjennom en koordinert aktivitet som følger samme puls.

- I forhold til mening og sammenheng i livet kan sang gi en opplevelse av å bli absorbert i en aktivitet som involverer kroppen og sinnets ulike kapasiteter.

Forfatterens ønske for rapporten er:

- At kunnskapen spres til alle som driver med sang- og musikkarbeid.

- At den vil inspirere mange til å se verdien av det mangfoldige sang og musikkarbeidet som allerede gjøres i skjæringsfeltet terapi/pedagogikk.

- At politikere vil bevilge flere midler slik at arbeidet kan intensiveres.

- At flere gode sang- og musikkledere kan utdannes.

- At det vil synges mer, individuelt og sammen – i hjem, i barnehager, på skoler, på arbeidsplasser, i lag og foreninger, på sykehus og sykehjem – i sørgelige sammenhenger så vel som i festlig lag.


< Tilbake


  Norsk visearkiv © 2007 - e-post: info@visearkivet.no - Telefon: + 47 23 27 63 40