HJEM | KONTAKT OSS | BLOGG | FACEBOOK ENGLISH
 
 
OM NORSK VISEARKIV
HVA ER EI VISE
OM VISER OG SANGER
PUBLIKASJONER
FORSKNING
BALLADER I NORGE
BIBLIOGRAFI
VISEKATALOGEN
ARKIV OG SAMLINGER
NYHETSBREV
LENKER

Skrift 21Norsk Folkemusikklag
Skrift nr. 21 - 2007

Red.: Astrid Nora Ressem

Skriftet er utgitt på Novus forlag og kan bestilles her

Norsk Folkemusikklag (NFL) ble etablert av O.M. Sandvik i 1948, året etter moderorganisasjonen International Council for Traditional Music (ICTM) ble dannet. NFL har som hovedmål å inspirere til forskning, dokumentasjon og formidling av kunnskap om folkedans og folkemusikk. I 1984 kom det første nummeret av lagets årlige skriftserie. Det har utviklet seg til å bli et vitenskapelig skrift og en viktig publiseringkanal for forskning på folkemusikk og folkedans.
Norsk Folkemusikklags skrift nr. 21 handler om musikalske møter og hvordan disse manifesterer seg i ulike miljøer og kulturelle sammenhenger. Musikk, dans og ideer har stadig beveget seg over ulike geografiske, tidsmessige og sosiale grenser. Dette blir på ulikt vis diskutert, og artiklene demonstrerer noe av spennvidden i dagens forskning på feltet.

Innhold:

Forord    
Tellef Kvifte Geografi og musikk. Arkivarens hodepine
Einar Sandvik Marknadshandel som middel til spredning av folkemusikk
Ola Graff Påvirkning og inspirasjon - om forholdene mellom samisk og nordisk musikktradisjon
Velle Espeland Vandringssongar og tiggarviser - song og identitet nederst på rangstigen
Per Åsmund Omholt Om kadensformlene i springar og pols
Hans-Hinrich Thedens Hva har Landskappleiken med Nashville å gjøre? - en sammenligning av historien til to populærmusikkgenrer
Konferanserapporter  
Sammendrag av folkemusikkrelaterte hovedfagsoppgaver  
Om forfatterne  
Om Norsk Folkemusikklag  
Oversikt over tidligere skrift  
Forfatterveiledning  

< Tilbake


  Norsk visearkiv © 2007 - e-post: info@visearkivet.no - Telefon: + 47 23 27 63 40