HJEM | KONTAKT OSS | BLOGG | FACEBOOK | TWITTER ENGLISH
 
 
OM NORSK VISEARKIV
HVA ER EI VISE
OM VISER OG SANGER
PUBLIKASJONER
FORSKNING
BALLADER I NORGE
BIBLIOGRAFI
VISEKATALOGEN
ARKIV OG SAMLINGER
NYHETSBREV
LENKER

Astrid Nora Ressem; selektiv bibliografi.

"Daumkvedet, Lindeman og Lammers". Astrid Nora Ressem og Øyvind Norheim på nettsiden til Lindemans legat, Jubileum 2012. www.lindemanslegat.no.

Norske middelalderballader : Melodier : Bind 1 : Naturmytiske ballader, legendeballader og historiske ballader. Red.: Astrid Nora Ressem. Norsk folkeminnelag/Aschehoug/Norsk visearkiv, Oslo 2011.

"Norwegian Ballads on the Internet: Questions and Dilemmas of Flexibility and Sound". I BASIS 6 : From "Wunderhorn" to the Internet : Perspectives on Conceptions of "Folk Song" and the Editing of Traditional Songs. Red.: Echard John og Tobias Widmaier. Wissenschaftlicher Verlag Trier, Trier 2010. S. 246-249.

Norske Ballader : 30 ballader om drap og elskov, skjemt og lengsel blant riddere, jomfruer, kjemper og dyr. CD-Antologi. Norsk visearkiv og Grappa, 2010.

"Og han morede sig selv ved sin meddelelse : Sangeren Bendik Sveigdalen, variabilitet og nedtegnelser fra 1800-tallet". I Tradisjonell sang som levende prosess. 2009. S. 129-155.

Tradisjonell sang som levende prosess : Nordiske studier i stabilitet og forandring, gjentagelse og variasjon. Red.: Lene Halskov Hansen, Astrid Nora Ressem og Ingrid Åkesson. Novus, Oslo 2009.

Norsk Folkemusikklags skrift nr. 23 - 2009. Red: Astrid Nora Ressem. Oslo 2009.

Norsk Folkemusikklags skrift nr. 22 - 2008. Red: Astrid Nora Ressem. Oslo 2008.

Norsk Folkemusikklags skrift nr. 21 - 2007. Red: Astrid Nora Ressem. Oslo 2007.

"Selektiv bibliografi om norsk vokal folkemusikk" (med Irene Bergheim). I Vokal folkemusikk verden rundt : Studies in global vocal traditions. Red: Irene Bergheim. Trondheim 2007. S. 247-272.

"Balladen - mellom muntlig og skriftlig kultur". I Vokal folkemusikk verden rundt : Studies in global vocal traditions. Red: Irene Bergheim. Trondheim 2007. S. 211-223.

"Til paradis på en glidende kvart : Hawaiislagere og drømmen om livet på en sydhavsøy". I Balladar og blue Hawaii. 2005. S. 281-296.

Balladar & blue Hawaii: Folkloristike og musikkvitskaplege studiar tileigna Velle Espeland i høve 60-årsdagen 6. juli 2005. Red: Astrid Nora Ressem, Erik Henning Edvardsen, Hans-Hinrich Thedens og Reimund Kvideland. Novus, Oslo 2005.

CD: Hugen leikar så vide : Middelalderballader i Norge – opptak fra 1912 til 1992. Velle Espeland og Astrid Nora Ressem hadde ansvaret for tekstheftet på 27 sider. Oslo, Norsk Folkemusikksamling 2005.

"Je må bålå lite - Beretning om Harald Gullikstad" og "Gylne stunder på Trollhaugen". I Ha' dokk hørdd nå' viller : Glomås spellmannslag og polsarven. Red: Sven Nyhus. Røros 2005. S. 71 og 77-79.

Olea Crøger: Lilja bære blomster i enge. Red: Brynjulf Alver, Reimund Kvideland og Astrid Nora Ressem. Oslo 2004.

"Ballademelodiene - Fra arkiv til liv". I Årbok for norsk folkemusikk, 2004, s. 74-85.

"Balladeforskning og den besværlige melodien". I Kvinten nr. 3, 2003.

"Folkevisesamleren Olea Crøger: En pioner belyst gjennom hennes melodioppskrifter". I Årbok for Norsk Folkemusikklag 2002, Oslo 2003, s. 44-65.

Anmeldelse av Sveriges medeltida ballader. I Tidsskrift for kulturforskning 3-4, 2002.

”Middelalderballade fra Nordmarka”. I Til Skogs nr. 3, 2001.

"Romantikken og folkemusikken". I Plastikk nr. 1, 1994.

Folkemusikk - myter og virkelighet, presentasjon av norsk folkemusikk og folkedans på fjernsyn. Hovedfagsoppgave ved Institutt for Musikkvitenskap, UiO, Oslo 1994.

< Tilbake


  Norsk visearkiv © 2007 - e-post: info@visearkivet.no - Telefon: + 47 810 013 00