HJEM | KONTAKT OSS | BLOGG | FACEBOOK | TWITTER ENGLISH
 
 
OM NORSK VISEARKIV
HVA ER EI VISE
OM VISER OG SANGER
PUBLIKASJONER
FORSKNING
BALLADER I NORGE
BIBLIOGRAFI
VISEKATALOGEN
ARKIV OG SAMLINGER
NYHETSBREV
LENKER

Bibliografi

Vi får ofte spørsmål om bakgrunnsmateriale og forskningslitteratur, spesielt om folkeviser.
Her er en oversikt over det meste av det som finnes av faglitteratur om norsk vokal folkemusikk:

Selektiv bibliografi om norsk vokal folkemusikk

Bibliografien er laget av Irene Bergheim (Universitetet i Trondheim) og Astrid Nora Ressem i forlengelsen av et seminar om muntlig tradering i vokal folkemusikk ved NTNU. Den ble trykt i i Muntlig tradering i vokal folkemusikk. Studies in global vocal tradition (Red.: Irene Bergheim), Trondheim 2007.

Lista oppdateres ved ujevne mellomrom. Send oss gjerne beskjed om feil og mangler: info@visearkivet.no

 


  Norsk visearkiv © 2007 - e-post: info@visearkivet.no - Telefon: + 47 810 013 00