HJEM | KONTAKT OSS | BLOGG | FACEBOOK | TWITTER ENGLISH
 
 
OM NORSK VISEARKIV
HVA ER EI VISE
OM VISER OG SANGER
PUBLIKASJONER
FORSKNING
BALLADER I NORGE
BIBLIOGRAFI
VISEKATALOGEN
ARKIV OG SAMLINGER
NYHETSBREV
LENKER

Forskning

Aktuelt:

Desember 2013: Prosjektet Historiske ballader ble avsluttet og nye 22 ballatyper er publisert på www.bokselskap.no
Prosjektet ble støttet av Norsk kulturråd og Høgskulen i Telemark.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Mars 2013: Vårt arbeid med ballader rusler og går. Bind 2 av bokverket Norske middelalderballader - Melodier er i rute og skal etter planen utgis i løpet av året. I ebokserien Norske mellomalderballadar - Tekstar vil det komme ca 20 nye «bøker» i år.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

17. desember 2012: Tekstprosjektet «Ukjente ballader» er nå avsluttet. Til sammen 70 ebøker med balladetekster er publisert med støtte fra Norsk kulturråd, Fritt Ord og Bergesens Almennyttige Stiftelse. Tekstene er tilgjengelige som lesetekster på nett og til nedlastning i fire forskjellige formater (bl.a. epub), se www.bokselskap.no. Les mer om prosjektet her.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Desember 2011: Bind 1 av bokverket Norske middelalderballader - Melodier foreligger nå. Bindet inneholder melodier til de naturmytiske balladene, legendeballadene og de historiske balladene. Les mer om bind 1 her.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Norsk visearkiv har fått kr 1,2 millioner i støtte fra Norsk kulturråd til en vitenskapelig nettpublisering av tekstene til ukjente middelalderballader. I tillegg kommer kr 100 000 fra Fritt Ord og kr 100 000 fra Bergesens Almennyttige Stiftelse. Balladene som skal publiseres er ukjente i den forstand at de ikke har vært på trykk før, eller bare i publikasjoner som er utilgjengelige i dag. Balladetekstene ligger i arkiver i form av håndskrevne oppskrifter, de fleste fra 1800-tallet. Balladetekstene blir utgitt som en nettutgave på www.bokselskap.no.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Tirsdag 24. august 2010 arrangerte Norsk visearkiv, Syng for livet og Sangløftet et heldagsseminar med tittelen Sang som gledesskaper, samfunnsverktøy og medisin. Hva tror vi og hva vet vi? Foredragsholdere var musikkviter og coach Åsne Berre Persen, førsteamanuensis Anne Haugland Balsnes og professor Even Ruud.
Les mer her. Se også rapporten Sang og velvære.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Norsk visearkiv har sommeren 2010 fått innvilget kr. 300.000,- i støtte fra Norsk kulturråd for å publisere norske ballademelodier i bokform. Målgruppa for dette bokverket er både utøvere, forskere og andre musikk- og lokalhistorisk interesserte. Vi har bl.a. pågang fra utenlandske forskere på dette materialet, og oppskriftene vil med dette bli lagt til rette for ikke bare norske, men også for internasjonale studier.

Les mer om visearkivets arbeid med ballader her.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Innan viseforsking finst det to tradisjonar: Ein musikkfagleg tradisjon som ikkje har vore særleg sterk, og ein meir monumental tekstforskingstradisjon som særleg har vore dyrka innanfor folkloristiske fagmiljø. Norsk visearkiv knyter seg til den folkloristiske tradisjonen, men prøver også å utvikle tradisjonen ved å sjå på visene som ein heilskap med to samanbundne komponentar: tekst og melodi. Dessutan er vi interessert i heile den norske song- og visetradisjonen, ikkje berre folkevisene. Vi er like interessert i representativitet og gjennomslagskraft som i kunstnarleg verdi, og like interessert i kvardagssongen som i profesjonell song.

Norsk visearkiv har viseforsking som ei målsetting, men ressursane har ikkje gjort større forskingsprosjekt mogleg. Dei tilsette har likevel skrive ein del artiklar og vi har produsert kunnskap gjennom ulike prosjekt (sjå publikasjoner).

Ei viktig oppgåve for Norsk visearkiv er å legge til rette for andres forsking og faglege arbeid. Vi har mellom anna mykje kontak med studentar på alle nivå. Arbeidet med balladedatabasen Ballader i Norge er eit eksempel på ei viktig tilrettelegging av materiale.

Vi har god kontakt med norske, nordiske og internasjonale forskingsmiljøer, m.a. gjennom desse organsiasjonane:
Norsk Folkemusikklag
International Council for Traditional Music
Kommission für Volksdichtung


  Norsk visearkiv © 2007 - e-post: info@visearkivet.no - Telefon: + 47 810 013 00