HJEM | KONTAKT OSS | BLOGG | FACEBOOK | TWITTER ENGLISH
 
 
OM NORSK VISEARKIV
HVA ER EI VISE
OM VISER OG SANGER
PUBLIKASJONER
FORSKNING
BALLADER I NORGE
BIBLIOGRAFI
VISEKATALOGEN
ARKIV OG SAMLINGER
NYHETSBREV
LENKER

Om Norsk visearkiv

På slutten av 70-tallet begynte en rekke institusjoner, organisasjoner og enkeltpersoner arbeidet med å etablere et arkiv etter modell av Svenskt Visarkiv i Stockholm, og i 1983 ble Visearkivet etablert. I 1996 ble navnet endret til Norsk visearkiv.

Det er den norske vise- og sangtradisjonen i alle sine fasetter som er Norsk visearkivs arbeidsfelt. Vi samler materiale for å dokumentere norsk visehistorie, vi er en serviceinstitusjon åpen for alle interesserte og vi driver med forskning.

Les mer om Norsk visearkiv i en artikkel skrevet av daglig leder Velle Espeland for nettavisen ballade.no her

Arkivet var fram 1.1.2014 en selvstendig institusjon med eget styre.

I dag er Norsk visearkiv en del av Nasjonalbiblioteket.

Årsmelding for 2012 kan leses her

 

Ansatte

Velle EspelandVelle Espeland velle.espeland@nb.no
Mag. art. i folkloristikk 1974 ved UiO, dagleg leiar av Norsk visearkiv sidan starten i 1983. Spesielle interesseområde er: Folkeviser, balladar og skillingsviser, songaktivitet, arbeidssong og song for barn. Jobber for tiden 60%.
Selektiv bibliografi

 

Liv Kreken KvalnesLiv Kreken liv.kreken@nb.no

Liv Kreken er utdannet økonom og pedagog og har erfaring både som visesanger og organisator i visemiljøet. Har vært styreleder siden 2003 og fra 2008 vært tilknyttet i 10–50% som arbeidende styreleder med administrasjon og søknadskriving.

 
Astrid Nora RessemAstrid Nora Ressem astridnora.ressem@nb.no
Cand. phil. i musikkvitenskap 1994 ved UiO, musikkfaglig ansvarlig ved Norsk visearkiv siden 1996. Spesielle interesseområder er: Tradisjonsmusikk generelt og ballademelodiene spesielt, tidlig og nyere populærmusikk, stemme- og stilidealer, musikkantroplogi og musikkdokumentar. Jobber 100%, men for tiden kun med prosjektarbeid. Selektiv bibliografi

 

 
Elin PrøysenElin Prøysen elin.proysen@nb.no

Cand. philol. i nordisk språk og litteratur ved UiO 2002. Hun er ansatt i deltidsstilling (30%) som edisjonsfilolog ved arkivet. Driver ellers bl.a. som utøvende viseartist. Spesielle interesser: Ballader, skillingsviser og andre folkeviser og edisjonsfilologi. Selektiv bibliografi

 
Ellen WigerEllen Nessheim Wiger ellen.wiger@nb.no
Cand. philol. i nordisk språk og litteratur ved UiO 1999. Hun er ansatt i deltidsstilling (20%) som edisjonsfilolog med datakompetanse ved arkivet. Ellen har lang erfaring med vitenskapelig tekstutgivelse og digital publisering fra UiO/Henrik Ibsens skrifter og NSL/bokselskap.no. De dagene hun ikke er visearkivar er hun redaktør for ebokportalen bokselskap.no.

 
Olav SolbergOlav Solberg olav.solberg@hit.no
Professor emeritus i nordisk litteratur. Han har vore tilsett ved Høgskolen i Telemark og ved Universitetet i Oslo og har utgitt mange arbeid om litterære og kulturelle emne, deriblant doktoravhandlinga Den omsnudde verda. Ein studie i dei norske skjemteballadane (1993) og saman med Bengt R. Jonsson «Vil du meg lyde». Balladsångare i Telemark på 1800-talet (2011). Solberg er knytt til Norsk visearkivs balladeutgjevingsprosjekt i ei 20%-stilling. Bibliografi

 

Styret (under avvikling)


  Norsk visearkiv © 2007 - e-post: info@visearkivet.no - Telefon: + 47 810 013 00