HJEM | KONTAKT OSS | BLOGG | FACEBOOK | TWITTER ENGLISH
 
 
OM NORSK VISEARKIV
HVA ER EI VISE
OM VISER OG SANGER
PUBLIKASJONER
FORSKNING
BALLADER I NORGE
BIBLIOGRAFI
VISEKATALOGEN
ARKIV OG SAMLINGER
NYHETSBREV
LENKER

Velle Espeland; selektiv bibliografi.

2010
"Different Concepts of 'Folk Song' in Norway". I BASIS 6 : From "Wunderhorn" to the Internet : Perspectives on Conceptions of "Folk Song" and the Editing of Traditional Songs. Red.: Echard John og Tobias Widmaier. Wissenschaftlicher Verlag Trier, Trier 2010. S. 31-38.

Norske Ballader : 30 ballader om drap og elskov, skjemt og lengsel blant riddere, jomfruer, kjemper og dyr. CD-Antologi. Norsk visearkiv og Grappa, 2010.

2009
”Vår Gud han har en gammel Ford! – hvordan tekstene forandrer seg". I antologien Tradisjonell sang som levende prosess : Nordiske studier i stabilitet og forandring, gjentagelse og variasjon, redigert av Astrid Nora Ressem, Lene Halskov Hansen og Ingrid Åkesson. S. 23 – 38.

"På låven sitter nissen" som ”ukas kulturminne” veke 49 på nettsida
http://www.kulturminneaaret2009.no

2008
"Sjantiens klassereise: frå seglskutedekk til lydstudio". I Norsk folkemusikklag Skrift nr. 22, s. 91 – 107.

"Visefugger og slagerbøker i Norge". I Samlade visor: perspektiv på handskrivna visböcker. Red: Gunnar Ternhag. Uppsala 2008 (Acta Academiae Regiae Gustavi Adolphi 105). S. 187-198.

"Wergeland som sjantimann" på nettsida http://wergeland2008.no

2007
Norsk by- og bygdesongbok, Oslo 2007: Samlaget

Songen om heimbygda, i Bedre skole nr. 2007, 96 – 97

Vandringssongar og tiggarviser: song og identitet nederst på rangstigen, i Norsk folkemusikklag Skrift nr. 21, s. 58 – 72

2005
Cd: ”Hugen leikar så vide. Middelalderballader i Norge – opptak fra 1912 til 1992” utgitt i samarbeid med Norsk Folkemusikksamling. Velle Espeland og Astrid Nora Ressem hadde ansvaret for tekstheftet på 27 sider.

Establishing a national song canon. (In press) Paper presented on The 34th. International Ballad Commission, Riga Latvia 2004. Skal trykkast i B.A.S.I.S (Ballads and Songs – International Studies) 3

2004
"Ingen ville høre på andre enn ham." Alf Prøysen i Visens Venner. I Alf Prøysen i nytt lys, Prøysenårbok 2004. s. 86-95

"All for his maiden fair" The Norwegian Ballads. Pensumartikkel for utenlandsstudenter på kulturstudier. 24 sider.

2003
Anmeldelse av Gudleiv Bø og Magne Myhren: Draumkvedet: Diktverket og teksthistoria. I Tidsskrift for kulturforskning 3-4, 2002.

Folkeviser frå scenen. I Årbok for Norsk Folkemusikklag 2002, Oslo 2003.

"Ukyndighet, uforstand og vandalisme": Kritikken mot Norske Folkeviser. I Tekst og tradisjon: M. B. Landstad 1802-2002. Red: Olav Solberg, Herleik Baklid, Peter Fjågesund. Skien: Høgskolen i Telemark.

2002
"Alf Prøysen i norsk visetradisjon". I Graset er grønt for æille: Ei bok om Alf Prøysen. Red: Knut Imerslund. Bergen: Fagbokforlaget 2002, s.84-97.

2001
"Will the Knight Risk his Life for a Maiden". Listen to Norway No 1. 2001 Vol 9, p. 6-11.
Folkevisebegrepets idéhistorie. I Allt under linden den gröna. Studier i folkmusik och folklore tillägnade Ann-Mari Häggman 19.9.2001. Vasa: Finlands svenska folkmusikinstitut
(Artikkel om våre sekulære julesongtradisjonar). Stil Et magasin fra Stavanger symfoniorkester. Siste nr. 2001

2000
Oral ballads as national litterature: The Reconstruction of two Norwegian Ballads. ELO Estudos de Litteratura Oral, 6, 2000, s. 19 – 31

Tone Hulbækmo, Songs in many styles. I Listen to Norway, 8, nr. 2, 2000, s. 18

1999
Song og regional identitet. I Kunnskap om kultur: Folkloristiske dialoger, Knut Aukrust og Anne Eriksen (red.) Oslo 1999, s. 132 - 150.

Julesongtradisjonar. I Motmæle, Gjeve ut av Norsk Målungdom nr. 5/6 99. S. 22

1998
Olav Bø som folkeminnegranskar. Norveg 2/1998 s. 3-10

Folk music. Engelsk artikkel lagt ut på NMIs hjemmeside. (Moglegvis tidlegare enn 98)

1997
Lindeman og balladane. Nytt fra Norsk Musikksamling. Nr. 1 1997 s.8-9

1996
Chronological Layers in a Song Repertoire. I The Family as Tradition Carrier, Ingrid Rüütel og Kristin Kuutma (red). Vol I. Tallin 1996, s. 26-30

1995
Folkesang i Noreg i dag: Hva blir regnet som folkesang og hvor møter vi denne sangen. I Folk och musik 1995 s.25-38

The Lullaby. On the problem of Typology in Non-Narrative Folksongs. I ARV Nordic Yearbook of Folklore 1995 s. 135-142

1990
Notat om den vitskapelege utgåva av norske balladar, Oslo: Visearkivet

1994
Balladane i norsk kultur etter 1840, Frodskaparrit 42. bok 1994 s. 53-60 Også trykt i Spelemannsbladet 2/1996 s. 10-11.

1993
Norsk visebok: Norsk vise- og sangtradisjoner gjennom 500 år. Red. Ola Bremnes, Velle Espeland, Sverre Mørkhagen og Ingrid Sahlin Sveberg. Oslo: Aventura. 672 s.

1984
En ny og ualmindelig sørgelig vise, Syn og Segn 3/1984. S. 247-254.
Notat om den vitskapelege utgåva av norske balladar. 24 s. Visearkivet.

1981
Blow boys blow: Sjanties frå Diderik Brochmanns samlingar. Tiden Norsk Forlag, NFL 123. 85 s.

Etterarbeid. I Muntlige kilder: Om bruk av intervjuer i etnologi, folkeminnevitenskap og historie, Hodne, Kjelstadli og Rosander (red.) Oslo 1981, s. 108 - 112.

1978
Shanties, song som arbeidsredskap. I Syn og Segn 10/1978, s.591-604.

1974
Folkesong i Bjerkreim, (Avhandling til magistergradseksamen).

< Tilbake


  Norsk visearkiv © 2007 - e-post: info@visearkivet.no - Telefon: + 47 810 013 00